KOMPLEXNÍ - CELOSTNÍ PŘÍSTUP K PSYCHICKÉ A FYZICKÉ POHODĚ

- biorezonance pomocí nejmodernějšího přístroje Bicom (na principu čínské medicíny)
- metoda EFT, prvky kineziologie, reflexních bodů
- Bachovy květové esence na míru
 

Fyzické zdraví nelze nikdy oddělit od zdraví psychického.
Jdou spolu ruku v ruce.

Zásady:

- Aby se člověk cítil zdráv, je potřeba, aby vše v jeho životě bylo v rovnováze (harmonii).

- Nikdy se člověk nenachází v bezvýchodné situaci, vždy existuje nějaké východisko.

- Vždy může nastat zlepšení po všech stránkách až do svého možného maxima.

- Nemusíte měnit sami sebe, stačí pouze změnit vnímání a postoj.

- Emoce jsou hybnou silou celého našeho vnitřního, a tím i věnjšího systému.

- Řešení bývá často velmi jednoduché.

 
 

Do svých klientů nijak uměle nezasahuji, rychlost a hloubku řešení svých problémů si určují a tvoří jen oni sami - bezpečně a nenásilně, a hlavně komplexně (celostně)

Je to přirozený proces, ale velmi účinný a trvalý.

Fóbie či jednotlivá traumata, postoj k určitému vztahu lze dokonce vyřešit i za jedno sezení. 

Pokud chcete změnit víc či míň svůj život, můžeme se setkávat průběžně podle potřeby, povedu Vás ale postupně k samostatnosti a k důvěře v sebe sama - což pro člověka vždy znamená obrovský pocit SVOBODY A KLIDU. 

Můžete znovu prožívat lásku, sílu, radost, bezpečí, a to nezávisle na vnějších okolnostech, ta láska, klid  a radost může být ve Vás. A jen tak se stane trvalým stavem za všech okolností, a i okolnosti kolem Vás se začnou měnit - a životní cesta se  narovná.

 

Používám krom jiného i metodu EFT (metoda zklidnění emocí), prvky kineziologie, reflexní body, Bachovu květovou terapii jako podporu zvnějšku.

Toto vše nijak nezatěžuje klienta opakovaným znovuprožíváním traumatických stavů, ani zbytečného rozkrývání odpadků minulosti. Klient si nemusí na nic zvykat, nic zkoušet, nic si připomínat, což je často kontraproduktivní.

VOLNOST, KLID, SVOBODA A RADOST.

 

Mám dlouholeté zkušenosti v práci s klienty i s partnerskými vztahy. Výsledky bývají trvalé.

Jsem pro své klienty k dispozici i na mailu a telefonu pro krátkou konzultaci, pokud mají pocit, že se dostanou do určité krizové situace.

 

Najdete mne v Liberci na Tovaryšském vrchu 1358/3, je nutné se předem objednat telefonicky (nejlépe SMS, zavolám zpět) nebo mailem.

605 282 620
Radetice@seznam.cz

Mgr. Petra V. Janatová

EFT jsem studovala v Institutu energetické psychologie Zdeny Katayama, která přivezla tuto metoda k nám do ČR

  https://www.eft.cz