KOMPLEXNÍ - CELOSTNÍ PŘÍSTUP K PSYCHICKÉ A FYZICKÉ POHODĚ

Metody, které používám, nelze zcela oddělit. Klient, který přichází, přichází někdy za určitou metodou.  
Většinou ale naprosto přirozeně vklouzneme do kombinace oněch metod tak, jak přirozeně se terapie odvíjí.
Cílem je uvést klientův systém do stavu co nejlepšího zdraví fyzického, psychického, energetického, prostě - do co největší rovnováhy tak, aby tento stav byl schopen udržovat sám bez nějaké větší námahy. 
Často se dotkneme prožitých stresů a šoků i bez toho, abychom je museli složitě rozpitvávat, a ony mizí...mnohdy je potřeba pomoci fyzickému tělu a takřka pokaždé (hlavně v době bez pohybu a slunce), ošetříme i energetickou stránku pomocí aktivace a meridiánů. 
Vše probíhá co nejpřirozeněji a nenásilně tak, aby byl klient co nejvíce zatížen a naopak aby se otevřela přirozená cesta k uzdravení, pohodě a radosti ze života.

 

- Biorezonance - nejmodernější a nejkomplexnější přístroj Bicom (lze velmi efektivně ošetřit oblast fyzickou, energetickou i psychickou)

- Metoda EFT

- Kineziologie

- Reflexní masáž (lze tak ošetřit oblast fyzickou i emocionální)

- Prvky z chiropraxe

- Bachovy květové esence na míru

 

Fyzické zdraví nelze nikdy oddělit od zdraví psychického.
Jdou spolu ruku v ruce.

Zásady:

- Aby se člověk cítil zdráv, je potřeba, aby vše v jeho životě bylo v rovnováze - harmonii.

- Nikdy se člověk nenachází v bezvýchodné situaci, vždy existuje nějaké východisko, i když v této chvíli cítí bezmoc.

- Vždy může nastat zlepšení po všech stránkách až do svého možného maxima, je potřeba převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou (klidně s pomocí a podporou druhého člověka).

- Nemusíte měnit sami sebe a svůj život násilně, stačí pouze přirozeně změnit svoje vnímání a postoj.

- Emoce jsou hybnou silou celého našeho vnitřního, a tím i vnějšího světa.

- Řešení bývá často jednoduché, byť ho my sami v dané chvíle nevidíme.

 

V práci s lidmi mám už poměrně dlouhou praxi, metody a přístup ke klientům jsem postupně zkušenostmi zjednodušila tak, aby celý proces byl co nejpřirozenější, ale přitom aby vnímali osvonbození se od problémů, které je tíží.

Je to přirozený proces, ale velmi účinný a trvalý.

Fóbie či jednotlivá minulá traumata, postoj k určitému věci lze dokonce vyřešit i za jedno sezení. 

Pokud jste nespokojeni a chcete změnit víc či míň svůj život, můžeme se setkávat průběžně podle potřeby, povedu Vás ale postupně k samostatnosti a k důvěře v sebe sama - což pro člověka vždy znamená obrovský pocit SVOBODY A KLIDU. 

Můžete znovu prožívat lásku, sílu, radost, bezpečí, a to nezávisle na vnějších okolnostech.

 

Používám krom jiného i metodu EFT (metoda zklidnění a uvolnění emocí), prvky kineziologie, reflexní body,  prvky z chiropraxe, Bachovu květovou terapii jako podporu zvnějšku.

Toto vše nijak nezatěžuje klienta opakovaným znovuprožíváním traumatických stavů, ani zbytečného rozkrývání odpadků minulosti. Klient si nemusí na nic zvykat, nic zkoušet, nic si připomínat.

VOLNOST, KLID, SVOBODA A RADOST.

 

Mám dlouholeté zkušenosti v práci s klienty i s partnerskými vztahy. Výsledky bývají trvalé.

Jsem pro své klienty k dispozici i na mailu a telefonu pro krátkou konzultaci, pokud mají pocit, že se dostanou do určité krizové situace.

 

Najdete mne v Liberci v Primátorské ulici 948, je nutné se předem objednat telefonicky (nejlépe SMS, zavolám nebo napíšu zpět) nebo mailem.

605 282 620
Radetice@seznam.cz

Mgr. Petra V. Janatová

EFT jsem studovala v Institutu energetické psychologie Zdeny Katayama, která přivezla tuto metoda k nám do ČR. 

Metoda je to úžasně jednoduchá a účinná, je dobré si vybrat terapeuta, který s Vámi bude souznít, ke kterému budete mít důvěru a dokážete se vzájemně otevřít a přiblížit na dobu  terapie. Nejen metoda, ale i člověk je zde důležitý.

 

Prvky chiropraxe jsem získala technikou New Way u slovenského chiropraktika Zdena. Necítím se být chiropraktikem, ale prvky z jeho praxe a zkušeností občas používám.