Práce s dětmi a teenagery

Práce s dětmi a teenagery

 

Děti

-  Práce s dětmi je velmi zajímavá a bývá i velmi efektivní. 

- U dětí se dají se řešit řešit různá chronická onemocnění (ekzémy, autoimunitní poruchy), "poruchy" chování a poruchy

učení (dyslexie, dysgrafie), problémy se zařazením do kolektivu, přijetí v kolektivu, možná šikana, tréma, pomočování,...

POZOR ! - než začneme pracovat s dítětem, je potřeba, aby jako první přišel sám rodič (ideálně maminka) - mnohdy je

totiž propojení mezi malým dítětem a maminkou tak silné, že stačí řeišt její problém.

Maminka s malým dítětem tvoří jeden energetický a informační celek, čím je dítě mladší, tím je toto propojení těsnější.

U větších dětí (tak cca od 6ti, 7mi let)  je dobré pracovat s nimi samotnými, většinou spolupracují rády.


Teenageři

-  U teenagerů je už ale potřeba, aby ONI sami chtěli svůj problém řešit. Někdy má totiž problém s dospívajícícm rodič, 

teenager je ale v pohodě.

- Nemá cenu objednávat dospívajícího bez jeho souhlasu a vůle, jen proto, že si myslíme, že by se měl  náš náctileťák nějak zmenit nějak vyzdravět.

- Pokud má s náctiletým problém maminka, mohu se věnovat jí samotné, někdy "jen" toto stačí na vyřešení potíží.

- V této době  pracují v těle hormony a jejich nerovnováha, změny se dějí jak po fyzické, tak i psychické stránce, emoce jsou jako na houpačce, tělo skoro dospělé, emoce ještě pokulhávají. 

- Dospívající většinou řeší sebedůvěru, sebepřijetí, sebelásku, začlenění se do kolektivu, prosazení se, problémy prvních lásek, návykové látky, ...někdy i hledání smyslu života.

- Poslední dobou je na vzestupu ještě anorexie a sebepoškozování - je to právě program nepřijetí sama sebe, nelásky k sobě, k tělu. Toto jsou velmi závažné

stavy, které se klasickou psychologií velmi těžce řeší. Pomocí metody EFT a citlivého přístupu lze i tyto problémy hodně vylepšit nebo i úplně vyléčit. 

- Dokonce lze sebepřijetí a sebelásku řešit i pomocí biorezonance - Bicomem Optima, s pozoruhodnými výsledky.

              

         

 

 

Malé děti...

...jsou jako otevřená nádoba, nepochybují o ničem, co se jim předkládá jako fakt nějakou jejich autoritou. Samozřejmě se učí i zkušeností - svou, i zkušeností

svých rodičů, prarodičů. Často přejímají životní "programy" své rodiny, tedy i vzorce jednání, vzorce odpovídajících emocí, rodinné obavy, strachy, a tím pádem i

možné dispozice k určitému onemocnění. 

Během prvních 6ti let se děti naučí vše nejpotřebnější a nejzákladnější, co pro život ve společnosti potřebují. 

Nezapomínejte, že děti se učí vašim příkladem, vašimi slovy mnohem méně.

Současně ty zkušenosti, které v raném věku prožijí, velmi formují jejich vnímání světa často až do konce života jako velmi silné životní programy.