O mně

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v HK a vzdělávala se dál v oblasti psychologie i "alternativních" přístupů k lidské psychice i zdraví.
Vím, že nelze léčit samotnou nemoc či problém, je nutné léčit konkrétního člověka.

Zabývala jsem se i kineziologií, masážemi, reflexní terapií, reiki, k určení vrozených dispozic občas dle potřeby  používám i numerologický rozbor a jednoduchý astrologický náhled k nahlédnutí do vnitřních mechanismů klienta. Může pomoci nasměrovat terapii pro něj nejúčinnějším směrem. 
Dlouhou dobu jsem se věnovala partnerských vztahům.
                                                                                                                                                       

EFT je metoda jednoduchá, bezpečná, v převážné většině případů s rychlými, a přesto trvalými výsledky.  
Někdy stačí jedno jediné sezení na eliminaci nějakého problému (například fóbie či nějakého konkrétního strachu či traumatu), někdy je potřeba více času, pokud řešíme těžší, či chronické potíže, či změnu přístupu a postoje k životu.

Co Vám mohu nabídnout?

- Efektivní pomoc s psychickými a vztahovými problémy dospělých, dětí a adolescentů
- Mnohaletou zkušenost v oblasti mezilidských vztahů
- Vlastní zkušenosti
- Naprostou diskrétnost

 

Pouhý rozhovor klasické psychologie, rozebrání situace, nelezení příčin, ani přivykání určitým situacím někdy nestačí - navíc jsou to často všechno poměrně zdlouhavé a pro klienta zátěžové metody, některé situace je nucen v myšlenkách stále dokola vyvolávat a prožívat.

Hledala jsem něco, čím bych v prvopočátku pomohla sama sobě. Jsem přesvědčená, že je důležité, aby byl terapeut sám v pořádku, aby dokázal zůstat klidný, soustředěný a naprosto nestranný a nevtažený do emocí klienta, přesto s lidkým  vnímáním a přístupem.

 

 

U EFT (MET, taping) metody vycházíme z toho, že cíleným postupem stimulujeme body na energetických drahách těla (meridiánech), aby se zklidnila část mozku, která má na starosti spouštění stresových hormonů při určitých emočních prožitcíh či vzpomínkách.

Přirozenou obranou člověka na emocionální zranění je vědomě jej zapomenout, či zcela vytěsnit. 

Na vědomé úrovni se nám to často podaří, v podvědomí ovšem zůstává dál a nevědomě, a tím vlastně neviditelně, ovlivňuje veškeré naše další prožitky a vnímání světa. 
Navíc vytěsnění nebo snaha o zapomenutí a zapouzdření bere člověku obrovské množství energie, která se dá využít jinak.  

 

 

Dalším častým tématem je točení se v bludných kruzích, kdy si hlava uvědomuje, že to "není správné", ale přesto jednáme stále podle naučených schématů a opakujeme staré "chyby" - vybíráme si stále stejné partnery, práci, prožíváme stále stejné situace. 

"Nemohu si pomoct" říká takový člověk, "přesto, že to vím".

Východisko existuje buď v neuvěřitelné vůli, což se podaří málokomu, anebo lze postupně přirozeně upravit vztah k sobě a postoje k životu - naprosto nenásilně a takřka nepozorovaně. 

 

A partnerské vztahy? Nemusíte měnit partnera, který Vám nevyhovuje, pokud není opravdu závadný (závislý, agresor, psychicky nemocný apod.), protože Vám do života přijde víc či míň podobný, pokud nepochopíte mechanismus, proč takového partnera máte. 

 

 

Nač lze metodu EFT použít:

EFT lze použít efektivně na většinu psychických problémů a chronických nemocí, zde jsou ty nejčastější:

TRAUMATA + PTSP
- z dětství
- z dopravních nehod
- z úrazů
- z napadení, zneužití, znásilnění, opuštění,..

VZTAHOVÉ PROBLÉMY
- problémy s partnerem
- problémy s dětmi
- problémy v širší rodině, se sourozenci, s rodiči, s tchyní,...
- neschopnost vyrovnat se s rozchodem, rozvodem, zklamáním
- žárlivost

DĚTSKÉ PROBLÉMY
- pomočování
- dyslexie, dysgrafie
- nástup do školky, do školy
- školní problémy
- dětská sebehodnota, šikana

PROBLÉMY VZTAHU K SOBĚ
- neschopnost odpustit křivdy
- pocit vlastní nedostatečnosti
- pocity viny
- pocity selhání
- nedostatečné sebevědomí

ALERGIE:
- alergie
- astma
- ekzémy, i novorozenecký

CHRONICKÁ A AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ

STRACHY A FÓBIE
- stres
- úzkost
- panika
 

NEPLODNOST Z PSYCHICKÉ PŘÍČIN


DEPRESE
 

V oddělení Případy z praxe uvedu některé příklady klientů - k uveřejnění dali souhlas, přesto jsou uvedené informace poněkud upraveny.


..........................................................................................................................................................

Pro ty, kteří rádi čtou, jsem na tomto webu připravila ( a budu dále přidávat) ještě pár zajímavostí ohledně trochu jiného přístupu k životu i k nemocem, než kudy jde většina lidí v naší společnosti. Nemusíte s nimi samozřejmě souhlasit, ztotožnit se, ani se jimi řídit, jen se dobré vědět třeba o trochu jiném pohledu na život, než jsme zvyklí a společností naučení :o). 

To, co píšu, vychází pouze z mých zkušeností jak z mého osobního života, tak z rodinného, nebo i z práce s klienty.