Co je EFT

Co je EFT

    Poslední dobou používají lékaři nové "zaklínadlo", a tím je psychosomatika.  Všimli si, že mnoho nemocí je způsobeno - vzniká a prohlubuje se - neuspokojivým citovým životem, emotivními prožitky, nezpracovaným anebo přetrvávajícím dlouhodobým trápením.

    EFT znamená Emotion Freedom Techniques a v principu jde vlastně o to, že je nám terapií umožněno trvale oddělit bolestnou emoci od nějaké myšlenky nebo vzpomínky. Vzpomínka samozřejmě zůstane, ale už není prožívána bolestně a nevyvolává v nás žádnou citovou odezvu. To je veliká úleva nejen pro psychiku, ale i pro fyzickou stránku tlě..
 

     EFT velmi výrazně snižuje či dokonce likviduje nevědomé negativní pocity - stres, které zatěžují tělo i psychiku, a dává člověku možnost vyjít ze svých nekonečných bludných kruhů vzpomínek, strachů a omezení. 

     Bludné kruhy a vlastní mantinely nás nás mají chránit před opakujícím se zraněním - fyzickým i citovým. Náš systém stále vyhledává možná nebezpečí a snaží se nás před nimi varovat a chránit, což je často kontraproduktivní.

     Některé potřebné strachy a obavy nás doopravdy chrání před skutečným zraněním, mnohé jsou nám už ale na závadu, protože nám nedovolují žádnou změnu, žádný krok mimo naše (vlastním systémem) nastavené mantinely. Nedovolují ani pozitivní změnu. Takové ohrožující pocity bývají často iracionální nebo téměř dětinské, ale naše podvědomí je neumí odlišit od těch opravdu potřebných, od těch skutečně ochranných. Pro něj jsou prostě ohrožující a basta, takže nám je znovu a znovu předkládá jako strašáka a udržuje nás v nich ...a tím nás brzdí a omezuje. 

     Například člověk, kterého zklame jeho partner, se bojí znovu milovat, protože se bojí nového možného zranění - systém mu "hlásí" pozor, milovat je nebezpečné a bolí to. To je zbytečné.

      Moderní výzkumy uznávají, že poklepávání na meridiánové akupresurní body (tzv.akupresura bez jehel či energetická psychologie)  snižují stres, pocity spojené s traumaty, strach, úzkost, atd - sledovali hladinu kortizolu před a po terapii....o tom dále v textu.

VIDEO - Co je a není EFT


Vznik EFT

     EFT vzniklo z metody TFT amerického psychologa dr. Rogera Callahana v 70. letech 20. století, tuto metodu objevil "náhodou" při práci s klientkou, která měla dlouhá léta strašlivou fóbii z vody (i z vody v umyvadle). Práce s paní M. se mu klasickým způsobem vůbec nedařila, vyzkoušel tedy alternativu - emotivní rozhovor se začleněním prvků z akupresury a akupunktury. Fóbie zmizela během chvíle a už nikdy se nevrátila. Co nedokázala léta terapie, dokázal během jednoho sezení tento experiment. Dr. Callahan pak propracoval metodu (TFT) do podrobností. Byla ale dost složitá, takže rozhodně nebyla pro každého. 
     Metodu TFT později převzal jiný americký terapeut Garry Craig, upravil ji podle svých zkušeností a vytvořil metodu stejně účinnou, ale výrazně jednodušší - EFT. Nyní se metoda EFT používá na celém světě a její obliba díky její rychlé účinnosti stále roste.

     Možná vypadá až příliš jednoduše a dokonce legračně, takže si lidé řeknou, že taková jednoduchá věc fungovat nemůže. Ale veškeré životní principy jsou vlastně jednoduché, a skrývá se v nich velká síla. Jednoduchost se skrývá  ve všech důležitých věcech.

 

Jak EFT funguje - trochu vědy

     EFT pracuje s klientovou negativní emocí (pomocí rozhovoru), a k tomu stimuluje a  uvolňuje "poklepáváním" na příslušné akupresurní/akupunkturní body energetické dráhy těla  (dle čínské medicíny meridiány), aby byl negativní prožitek rychle a definitivně odstraněn. Někdy jsou to prožitky, které jsou v nás celá desetiletí uloženy v podvědomí a negativně nás (nevědomě) ovlivňují.

     
Na Harvardu byly prováděny v posledních deseti letech výzkumy, které ukázaly, že stimulace určitých meridiánových bodů snižuje činnost amygdaly, hipokampu - tedy částí limbického systému. Limbický sysém je zdrojem emocí a dlouhodobé paměti a jsou v něm uloženy negativní zážitky.
     Amygdala hlídá, zda se neblíží nějaký problém, který by nás mohl nějak ohrozit. Signalizuje mozku, zda se má připravit na útok nebo útěk - je to jakýsi detektor, hlídač. Prožité negativní události mohou amygdalu naprogramovat tak, aby se zapla, pokud jí něco připomene problém, který jsme někdy v minulosti prožili a vyhodnotili jako nepříjemný, či dokonce nebezpečný. To je v pořádku, pokud amygdala hodnotí skutečné nebezpečí. Jde o to zajistit, aby dokázala rozpoznat to opravdu nebezpečné - a nereagovala poplašně na běžné obyčejné situace - protože stav stresu = stav ohrožení - je pro náš systém velmi zatěžující.

     Poklepáváním pomocí EFT můžeme deaktivovat přehnaně senzitivní dráhy v mozku!
Na snímcích mozku za pomoci magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie je vidět, že při stimulaci akupresurních bodů přestává být amygdala v bdělém stavu (j.Fang. "The Salient Charakteristics of the central Effects od Acupunture Needling", K.K. Hui: "Acupunture Modulates the Limbic System...")
     Dawson Church Ph.D. se soustředil na sledování hladiny kortizolu - stresového hormonu - při psychologických terapiích. U lidí, kteří prošli konvenční psychologickou terapií, nebyly zaznamenány žádné výraznější změny hladiny kortizolu, u osob provádějících EFT hladina kortizolu výrazně klesla, u některých jedinců o více než 50%, což je velmi pozitivní, i když neobvyklé a nečekané.

     Řešení psychických problémů pomocí poklepávání na akupresurní body tvoří součást nové vědecké oblasti známé jako "ENERGETICKÁ PSYCHOLOGIE". Podle Davida Feinsteina, klinického psychologa na Univerzitě Johnse Hopkinse, pocházejí důkazy o účinnosti energetické psychologie z mnoha zemí světa a "jednoznačně ukazují, že tyto metody působí nesmírně rychle na širokou škálu psychických a fyzických problémů a jejich účinek je dlouhodobý".
     Ve vědecké studii, který vydává APA, Feinstein napsal, že existující studie o stimulaci akupresurních bodů odpovídá kritériím 12.divize, takže mohou být označeny za "odpovídající léčbu" fóbií a úzkostných stavů a zároveň za účinnou léčbu v případě posttraumatické stresové poruchy (PTSD), strachu z mluvení na veřejnosti a depresí. Tato vědecká stať vyšla v r.2012 a i před ní vyšla celá řada článků, které dokládají, že výzkumy v oblasti energetické psychologie pokračují stále rychleji a na seznamu obtíží, na které je tato metoda velmi účinná, je celá řada dalších položek.
     Tyto studie dokládají, že EFT si dokáže poradit i s některými nejzávažnějšími problémy, jimž dnes lidstvo čelí, například s posttramatickou stresovou poruchou, traumaty a fóbiemi. Jestliže poklepávání funguje v případě nejzávažnějších obtíží, pak je naprosto logické, že působí pozitivně i na mnoho "méně závažných" problémů - vztahové problémy, hubnutí, závislosti, zažité názory, finanční potíže.
( převzato u knihy Nick Ortner - Poklepávání)

............................................

      Lidé prostě měli, mají a budou mít určité negativní životní zkušenosti. Někdo je psychicky velmi odolný, někdo je labilnější, citlivost psychiky a odolnost proti stresu je dána už při narození. Člověčí přirozeností navíc je, že každý emočně vnímá stejnou situaci různě. Nejde tedy nikdy o situaci jako takovou, ale o náš náhled na ni, o náš postoj k ní, o náš prožitek. Je to čistě osobní, čistě subjektivní věc. Proto naše traumata často neumí druzí pochopit. "Taková banalita", řeknou. Ale my danou situaci můžeme z vlastního pohledu vnímat jako tragédii. Proto existuje pořekadlo: "nesuďme druhé, pokud nechodíme v jejich botách". Stačilo by se třeba podívat na svědky nějaké dopravní nehody - někteří z nich si už za týden nebudou nic moc pamatovat, jiní budou kolabovat při každém zakviknutí pneumatik celé roky a před očima se jim budou dokola odehrávat obrázky nehody, budou cítit pach spálených gum a řinčení plechů.

     Někteří lidé si svá psychická zranění nesou už z raného dětství, traumatický prožitek se v nich uchoval jako otisk ve formě vnímání dítěte a je jedno, že jsou dnes už o desítky let starší...stále si v sobě nesou emoci zranění vnímaného z pozice onoho malého děcka. Tady dochází při terapii EFT obvykle k velmi výrazné úlevě a k potřebnému nadhledu na situaci. Například malá holčička neuměle umyje nádobí, protože ví, že se maminka vrátí pozdě z práce a chce jí udělat radost a pomoct jí. Maminka se ale vrací v nevstřícné náladě a nejenže dcerku nepochválí, ale všimne si špatně umytých skleniček a taky vody v kuchyni na zemi a dá to náležitě najevo. V tomto okamžiku může vzniknout v holčičce přesvědčení - "snažila jsem se, maminka mě ale nepochválila, moje snaha byla zbytečná, jsem k ničemu, nic neumím, nic nezvládnu". Pokud v děvčátku taková emoce "zamrzne", tento vzorec "jsem k ničemu" si pak  může nést až do smrti. Přitom maminka nechtěla dcerce ublížit, miluje ji, jen byla ten večer unavená a naštvaná z práce a voda v kuchyni na zemi jí "dorazila". Druhý den maminka už o ničem neví. Dcerka, pokud tento zážitek byl pro ni silně traumatizující, si vzpomene i po několika desítkách let.

     Takhle to tedy s námi lidmi je. Naše podvědomí uchovává miliardy informací a stále s nimi pracuje, zařazuje je a třídí....přiřazuje je k tomu, co už zná a nechává mozek vytvářet příslušné nasedající emoce. Uchovává obrazy, barvy, zvuky, pocity, pachy....Naše podvědomí - nevědomí má obrovskou kontrolu nad naším systémem a je skoro 9x větší, než vědomí. Podvědomí je jako ledovec, jehož největší část leží neviděna pod hladinou moře. 

     Proto je tato metoda tak účinná, proto nabízí netušené možnosti, protože dokáže pracovat s tím, co je v klasické medicíně i psychologii zatím poněkud opomíjeno.