Cukrovka

Neberte to prosím jako pravidlo - pouze k osobnímu zamyšlení! Jen tehdy je možné eventuálně změnit to, co se změnit dá.
 
(Část citace z knihy Význam nemocí - Lise Bourbeau):

"Kdo trpí cukrovkou, mohl by se se zamyslet, jestli nechává věcem v životě volný průběh, jestli dokáže dát věcem ten správný čas a zda nemá tendence vše stále kontrolovat.
Jestli nemá tendence starat se o štěstí celého (svého) světa.
Takový člověk mívá schopnost přitáhnout k sobě to, co si přeje, ale jeho bližní si nutně nemusí přát to, co on - jejich přání mohou být odlišná.

Je nutné dopřát si čas a pokusit se správně vychutnávat sladkosti života v přítomném okamžiku a nerozptylovat se tím, co budeme chtít zítra.
Až doposud jsme byli přesvědčeni, že to, co si přejeme, je pro dobro druhých. Ale smiřme se s tím, že ta přání jsou jen naše.

Většinou se cukrovka týká lidí oddaných, jež mají přílišná očekávání. O všechny se mateřsky starají a snadno se začnou obviňovat, pokud se jejich přání druhým nezačnou plnit. 
Lze u nich pozorovat značnou duševní činnost, způsobenou intenzivním hledáním prostředků potřebných k tomu, aby se splnila jejich očekávání.
Tohle přemrštěné množství tužeb jen maskuje vnitřní smutek, který vychází z obrovské potřeby něhy a lásky."
 
Podle Luis Hay se může u takového člověka jednat o touhu po tom, co by bývalo, kdyby..
Mouhou mít potřebu pomocí této nemoci ovládat druhé lidi.
Nesmírný smutek, zármutek.
Zatvrzelost.